LAMPADINE LED

LED Technology

Lampadine LED Technology 3000K

Luce calda classica – Accensione immediata – Durata fino a 15000 ore

SAVEUP - Lampadina B-S-LCG760

Art. B-S-LCG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

SAVEUP - Lampadina LED B-S-LCG760

Art. B-S-LCG760
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

SAVEUP - Lampadina B-S-LCG775

Art. B-S-LCG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

SAVEUP - Lampadina LED B-S-LCG775

Art. B-S-LCG775
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Art. C-S-LCG745
GOCCIA A60
7,5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

SAVEUP - Lampadina LED C-S-LCG760

Art. C-S-LCG760
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

SAVEUP - Lampadina LED C-S-LCG775

Art. C-S-LCG775
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

SAVEUP - Lampadina C-S-LCG775

Art. C-S-LCG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

SAVEUP - Lampadina B-S-LCG430

Art. B-S-LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

SAVEUP - Lampadina C-S-LCG430

Art. C-S-LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

SAVEUP - Lampadina B-S-LCC435

Art. B-S-LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

SAVEUP - Lampadina C-S-LCC435

Art. C-S-LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

LED Technology

Lampadine LED Technology 6500K

Luce fredda – Accensione immediata – Durata fino a 15000 ore

SAVEUP - Lampadina B-S-LFG760

Art. B-S-LFG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

SAVEUP - Lampadina LED B-S-LFG760

Art. B-S-LFG760
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

SAVEUP - Lampadina B-S-LFG775

Art. B-S-LFG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

SAVEUP - Lampadina LED B-S-LFG775

Art. B-S-LFG775
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

SAVEUP - Lampadina C-S-LFG775

Art. C-S-LFG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

SAVEUP - Lampadina B-S-LFG430

Art. B-S-LFG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

SAVEUP - Lampadina LED B-S-LFC435

Art. B-S-LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14