IMPLUX

LAMPADINE LED RETROFIT

LED Technology

Lampadine LED Technology SUPERLUCE

Accensione immediata – Durata fino a 20000 ore

IMPLUX Superluce

Le lampadine LED ad alta luminosità

Implux - Lampadina LED LCG7100

Art. LCG7100
GOCCIA A60
14W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Implux - Lampadina LED L30A607100

Art. L30A607100
GOCCIA A60
15W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG7100D

Art. LCG7100D
GOCCIA A60
DIMMERABILE

13,5W ⇒ 100W ⇒
1521 lm – E27

Art. L30A607100D
GOCCIA A60
DIMMERABILE
14,5W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG607125

Art. LCG607125
GOCCIA A60
17W ⇒ 125W ⇒
1980 lm – E27

Implux - Lampadina LED L30A607125

Art. L30A607125
GOCCIA A60
17W ⇒ 125W ⇒
1980 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG607150

Art. LCG607150
GOCCIA A60
20W ⇒ 150W ⇒
2452 lm – E27

Implux - Lampadina LED L30A607150

Art. L30A607150
GOCCIA A60
18W ⇒ 150W ⇒
2452 lm – E27

Art. LCG657175
GOCCIA A65
22W ⇒ 175W ⇒
2950 lm – E27

Art. LCG657175
GOCCIA A65
22W ⇒ 175W ⇒
2950 lm – E27

Art. L65A607100
GOCCIA A60
15W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG7100

Art. B-LCG7100
GOCCIA A60
14W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-L30A607100

Art. B-L30A607100
GOCCIA A60
15W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFG7100

Art. B-LFG7100
GOCCIA A60
14W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

Art. B-L65A607100
GOCCIA A60
15W ⇒ 100W ⇒
1545 lm – E27

LED Technology

Lampadine LED Technology 3000K

Luce calda classica – Accensione immediata – Durata fino a 20000 ore

Implux - Lampadina LED LCG745

Art. LCG745
GOCCIA A60
7W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG745.

Art. LCG745.
GOCCIA A60
7,5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG760

Art. LCG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG760.

Art. LCG760.
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG775

Art. LCG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG775.

Art. LCG775.
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG745

Art. B-LCG745
GOCCIA A60
7W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG745.

Art. B-LCG745.
GOCCIA A60
7,5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG760

Art. B-LCG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG760.

Art. B-LCG760.
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG775

Art. B-LCG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LCG775.

Art. B-LCG775.
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LCG760

Art. C-LCG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LCG760.

Art. C-LCG760.
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LCG775

Art. C-LCG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LCG775.

Art. C-LCG775.
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG760S

Art. LCG760S
GOCCIA  A60
CON DOPPIO SENSORE DI INFRAROSSI

10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCG760S

Art. LCG760S
GOCCIA  A60
CON DOPPIO SENSORE DI INFRAROSSI

8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Art. LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED LCG430

Art. LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Art. B-LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED B-LCG430

Art. B-LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED C-LCG430

Art. C-LCG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED LCS740

Art. LCS740
SFERA G45
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Art. B-LCS740
SFERA G45
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-L30G45745

Art. B-L30G45745
SFERA G45
6,6W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCGG760

Art. LCGG760
GLOBO G95
10W ⇒ 60W ⇒
800 lm – E27

Art. LCGG770
GLOBO G95
12W ⇒ 70W ⇒
1000 lm – E27

Art. L30G95770
GLOBO G95
10,5W ⇒ 70W ⇒
1000 lm – E27

Art. LCGG780
GLOBO G120
15W ⇒ 80W ⇒
1150 lm – E27

Implux - Lampadina LED L30G120780

Art. L30G120780
GLOBO G120
12,5W ⇒ 80W ⇒
1200 lm – E27

Art. LCGG7120120
GLOBO G120
20W ⇒ 120W ⇒
1900 lm – E27

Art. LCC425
CANDELA C37
3W ⇒ 25W ⇒
250 lm – E14

Implux - Lampadina LED LCC425

Art. LCC425
CANDELA C37
3W ⇒ 25W ⇒
250 lm – E14

Art. LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED LCC435

Art. LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Art. B-LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED B-LCC435

Art. B-LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED C-LCC435

Art. C-LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED C-LCC435

Art. C-LCC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED LCC740

Art. LCC740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Art. L30C37740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
490 lm – E27

Art. B-LCC740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-L30C37740

Art. B-L30C37740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
490 lm – E27

Implux - Lampadina LED LCFG1035

Art. LCFG1035
FARETTO PAR16 – fascio 36°
4W ⇒ 35W ⇒
360 lm – GU10

Art. B-LCFG1035
FARETTO PAR16 – fascio 36°
4W ⇒ 35W ⇒
360 lm – GU10

Art. LCFG108036
FARETTO PAR16 – fascio 36°
7W ⇒ 80W ⇒
590 lm – GU10

Implux - Lampadina LED B-LCFG108036

Art. B-LCFG108036
FARETTO PAR16 – fascio 36°
7W ⇒ 80W ⇒
590 lm – GU10

Art. B-L30FG108036
FARETTO PAR16 – fascio 36°
7W ⇒ 95W ⇒
590 lm – GU10

Implux - Lampadina LED LC30FG108036D

Art. LC30FG108036D
FARETTO PAR16 – fascio 36°
DIMMERABILE
7,5W ⇒ 80W ⇒
560 lm – GU10

Art. L30FG534036
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 40W ⇒
430 lm – GU5.3

Art. B-L30FG534036
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 40W ⇒
430 lm – GU5.3

Implux - Lampadina LED LCFG5335

Art. LCFG5335
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 35W ⇒
360 lm – GU5.3

Art. B-LCFG5335
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 35W ⇒
360 lm – GU5.3

Art. B-LCFG5335
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 35W ⇒
360 lm – GU5.3

Implux - Lampadina LED LCR7S11885

Art. LCR7S11885
LINEARE
11W ⇒ 85W ⇒
1250 lm – R7s

Art. LCR7S7840
LINEARE
6W ⇒ 40W ⇒
475 lm – R7s

Implux - Lampadina LED LC27BG930

Art. LC27BG930
T16 BISPINA
3W ⇒ 28W ⇒
290 lm – G9

Implux - Lampadina LED LCBG424

Art. LCBG424
T16 BISPINA 12V
2,3W ⇒ 21W ⇒
200 lm – G4

LED Technology

Lampadine LED Technology 6500K

Luce fredda – Accensione immediata – Durata fino a 20000 ore

Implux - Lampadina LED LFG745

Art. LFG745
GOCCIA A60
7W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Implux - Lampadina LED LFG745.

Art. LFG745.
GOCCIA A60
7,5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

Implux - Lampadina LED LFG760

Art. LFG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED LFG760.

Art. LFG760.
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED LFG775

Art. LFG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Art. L65A60775
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFG745

Art. B-LFG745
GOCCIA A60
7W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFG745.

Art. B-LFG745.
GOCCIA A60
7,5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFG760

Art. B-LFG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFG760.

Art. B-LFG760.
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFG775

Art. B-LFG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-L65A60775

Art. B-L65A60775
GOCCIA A60
11W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LFG760

Art. C-LFG760
GOCCIA A60
10W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LFG760.

Art. C-LFG760
GOCCIA A60
8,6W ⇒ 60W ⇒
810 lm – E27

Implux - Lampadina LED C-LFG775

Art. C-LFG775
GOCCIA A60
12W ⇒ 75W ⇒
1060 lm – E27

Implux - Lampadina LED LFG430

Art. LFG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED LFG430

Art. LFG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Art. B-LFG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED B-LFG430

Art. B-LFG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED C-LFG430

Art. C-LFG430
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED L65G45745

Art. L65G45745
SFERA G45
6,6W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Art. LFS740
SFERA G45
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Implux - Lampadina LED B-LFS740

Art. B-LFS740
SFERA G45
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Art. B-L65G45745
SFERA G45
6,6W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Art. LFGG710
GLOBO G95
10W ⇒ 60W ⇒
800 lm – E27

Art. LFGG770
GLOBO G95
12W ⇒ 70W ⇒
1000 lm – E27

Implux - Lampadina LED L65G95770

Art. L65G95770
GLOBO G95
10,5W ⇒ 70W ⇒
1000 lm – E27

Art. LFGG780
GLOBO G120
15W ⇒ 82W ⇒
1200 lm – E27

Implux - Lampadina LED L65G120780

Art. L65G120780
GLOBO G120
12,5W ⇒ 80W ⇒
1200 lm – E27

Art. LFC425
CANDELA C37
3W ⇒ 25W ⇒
250 lm – E14

Implux - Lampadina LED LFC425

Art. LFC425
CANDELA C37
3W ⇒ 25W ⇒
250 lm – E14

Implux - Lampadina LED LFC435

Art. LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED LFC435

Art. LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED B-LFC435

Art. B-LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Art. B-LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Art. C-LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Implux - Lampadina LED C-LFC435

Art. C-LFC435
CANDELA C37
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – E14

Art. LFC740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Art. B-LFC740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Art. B-LFC740
CANDELA C37
6W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Art. LFFG1035
FARETTO PAR16 – fascio 38°
4W ⇒ 35W ⇒
260 lm – GU10

Art. B-LFFG1035
FARETTO PAR16 – fascio 38°
4W ⇒ 35W ⇒
260 lm – GU10

Art. LFFG1070
FARETTO PAR16 – fascio 36°
7W ⇒ 70W ⇒
560 lm – GU10

Art. B-LFFG1070
FARETTO PAR16 – fascio 36°
7W ⇒ 70W ⇒
560 lm – GU10

Art. B-L65FG108036
FARETTO PAR16 – fascio 36°
7W ⇒ 95W ⇒
590 lm – GU10

Implux - Lampadina LED LFFG5335

Art. LFFG5335
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – GU5.3

Art. B-LFFG5335
FARETTO MR16 12V
fascio 36°
5W ⇒ 35W ⇒
400 lm – GU5.3

LED STRIPES Technology

Lampadine LED STRIPES Technology 2700K

Luce calda classica – Accensione immediata – Durata fino a 20000 ore

IMPLUX Tuttaluce

Grande luminosità a 350°

Implux - Lampadina LED LSCG760M

Art. LSCG760M
GOCCIA A60
8W ⇒ 60W ⇒
800 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCG760M

Art. LSCG760M
GOCCIA A60
8W ⇒ 60W ⇒
800 lm – E27

Implux - Lampadina LED LS27A70770MD

Art. LS27A70770MD
GOCCIA A70
DIMMERABILE

10W ⇒ 70W ⇒
965 lm – E27

Implux - Lampadina LED LS27A70770MD

Art. LS27A70770MD
GOCCIA A70
DIMMERABILE

10W ⇒ 70W ⇒
965 lm – E27

Art. LSCC430M
CANDELA C35
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCC430M

Art. LSCC430M
CANDELA C35
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Art. LSCG430M
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCG430M

Art. LSCG430M
SFERA G45
4W ⇒ 30W ⇒
320 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCG740

Art. LSCG740
GOCCIA A60
4W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCG740

Art. LSCG740
GOCCIA A60
4W ⇒ 40W ⇒
470 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCG750

Art. LSCG750
GOCCIA A60
5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

Implux - Lampadina LED LS27A60750

Art. LS27A60750
GOCCIA A60
6,5W ⇒ 50W ⇒
650 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCG775

Art. LSCG775
GOCCIA A60
8W ⇒ 75W ⇒
1050 lm – E27

Art. LSCG765D
GOCCIA A60
DIMMERABILE
8W ⇒ 65W ⇒
900 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCG420

Art. LSCG420
SFERA G45
2W ⇒ 20W ⇒
220 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCG420

Art. LSCG420
SFERA G45
2W ⇒ 20W ⇒
220 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCG440

Art. LSCG440
SFERA G45
4W ⇒ 33W ⇒
370 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCG440

Art. LSCG440
SFERA G45
4W ⇒ 33W ⇒
370 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCGG740

Art. LSCGG740
GLOBO G95
4W ⇒ 39W ⇒
450 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCGG740

Art. LSCGG740
GLOBO G95
4W ⇒ 39W ⇒
450 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCF760

Art. LSCF760
FARETTO R63
4W ⇒ 60W ⇒
380 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCF760

Art. LSCF760
FARETTO R63
4W ⇒ 60W ⇒
380 lm – E27

Implux - Lampadina LED LSCC420

Art. LSCC420
CANDELA C35
2W ⇒ 20W ⇒
220 lm – E14

Art. LSCC420
CANDELA C35
2W ⇒ 20W ⇒
220 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCC440

Art. LSCC440
CANDELA C35
4W ⇒ 33W ⇒
370 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCC440

Art. LSCC440
CANDELA C35
4W ⇒ 33W ⇒
370 lm – E14

Implux - Lampadina LED LSCC435D

Art. LSCC435D
CANDELA C35
DIMMERABILE
4W ⇒ 33W ⇒
360 lm – E14

Art. LSCCF440
COLPO DI VENTO C35
4W ⇒ 33W ⇒
370 lm – E14

Art. LSCCT440
TORTIGLIONE C35
4W ⇒ 33W ⇒
370 lm – E14

LED STRIPES Technology

Lampadine LED STRIPES Technology 2200K – VINTAGE Collection

Luce calda classica – Accensione immediata – Durata fino a 20000 ore

ll trionfo della luce più calda ed elegante si appropria della tecnologia LED Stripes.

Art. LSVG425
SFERA G45
4W ⇒ 25W ⇒
250 lm – E14

Art. LSVC425
CANDELA C35
4W ⇒ 25W ⇒
250 lm – E14

Art. LSVG745
GOCCIA A60
8W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Art. LSVP745
PERA ST64
8W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Art. LSVGG745
GLOBO G95
8W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Art. LSVGG712045
GLOBO G125
8W ⇒ 45W ⇒
560 lm – E27

Lampadine per usi specifici

PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Art. B-LSCT44FR
TUBOLARE T20
LED STRIPES 2700°K
1W ⇒ 4W ⇒
40 lm – E14

PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Art. B-LSCT44FR
TUBOLARE T20
LED STRIPES 2700°K
1W ⇒ 4W ⇒
40 lm – E14

PER FORNI TRADIZIONALI E MICROONDE

Art. B-IST26415F
TUBOLARE T25
INCANDESCENZA 2800°K
15W – 85 lm – E14